Προσέγγιση ενός θέματος μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό